Gedvile Grace Bunikyte

EXHIBITION HISTORY    •    BIOGRAPHY    •    Full CV in PDF

INHALE
a Group Exhibition by
Anusapati, Bai Xincheng, Bob Yudhita Agung, Carlos García de la Nuez, Gedvile Bunikyte, Hanafi, Jack Penny, Lie Fhung, Rick Lewis, Sin Sin Man, S. Teddy Darmawan, Sun Guangyi, Wensen Qi, Wong Tong, Youri Leroux, Zhang Xiaodong
8 December 2018 - 31 January 2019
Sin Sin Fine Art, Wong Chuk Hang

I SEE
a Duet Exhibition by Bai Xincheng and Gedvile Bunikyte
21 September - 12 October 2018
Sin Sin Fine Art, Wong Chuk Hang

SIN SIN SOCIAL CLUB 1
6 - 27 Jul 2018
Bob Yudhita Agung, Fauzie As'ad, Gedvile Bunikyte, Jack Penny, Julia Nee Chu, Lie Fhung, Tilo Kaiser, Wensen Qi, Wong Tong, Wong Yankwai, Youri Leroux

IN TOTO
a Solo Exhibition by Gedvile Grace Bunikyte
1 - 15 July 2017 | Sin Sin Atelier, Wong Chuk Hang

KICK OFF
A Blues Night with Billy Hung, Bill Loh, Neil Art, Nelson Hiu, Sze Ka Yan, Wilson Tsang, Wong Yan-Kwai
Artworks by Gedvile Bunikyte, Louis Cane, Wong Yan-Kwai
10 September 2016